Sankcije SAD-a za pojedince sa Zapadnog Balkana

Objavljeno 9. jun. 2021
Američki predsjednik Joe Biden proširio je uredbu kojom se definišu sankcije za pojedince i organizacije iz država Zapadnog Balkana koji ugrožavaju mir i stabilnost regije. Sankcije se predviđaju i ako se krše odluke Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, koji je nasljednik Haškog tribunala.

Komentarjev